Interreg project

Interreg project

Interreg


Projectnaam: IT-warmte recycling bij agropolis
Startdatum: 01-06-2021
Einddatum: 31-08-2022
Cross roads

VZM Boterakker


Evergreen Pine


Agropolis

Samenvatting

Het projectidee van Evergreen Pine staat de ontwikkeling en exploitatie van een compact, vloeistof gekoeld Blockheating datacenter met een focus op hoog thermische warmte hergebruik voorop. Aan de IT-kant biedt Blockheating hosting in kleine datacenters, en kan hiermee bijdragen aan effectieve digitalisering van de glastuinbouw, maar ook bedrijven die in de nabijheid van deze tuinders liggen. Door gebruik te maken van watergekoelde servers in een compact ontworpen datacenter, kan de restwarmte van de servers worden afgevoerd in de vorm van water van 55-60 graden. Dit water kan door tuinders direct worden ingezet, zonder tussenkomst van een warmtepomp, om de kassen te verwarmen. Eén container kan de basislast warmte leveren voor een hectare onbelichte kweek van tomaten, komkommers of paprika’s. Met een enkel datacenter zal gedurende de levensduur van 16 jaar, ruim 2395 ton CO² bespaard worden op basis van 70% utilisatie.

Deze opzet staat het toe om deze datacenters op internationaal niveau met elkaar te verbinden, waarbij de IT-dienst minder afhankelijk is van het nationale stroomnetwerk, de internet infrastructuur en eventueel politieke verschillen. Dit komt de beschikbaarheid en integriteit ten goede.

Aangezien het hier niet om een tuinder gaat maar een agrocampus, waarbij verschillende processen door verschillende partijen worden uitgevoerd, zal er hier gebruik worden gemaakt van een Evergreen Pine warmtebuffering op basis van Phase Changing Materials (PCM), die het toelaten om een hogere energiedichtheid te halen en een constante temperatuur kunnen leveren. Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Europese Unie.